Morgan Karlsson

070-5850323
morgan.karlsson@mimoproduction.se
VD och ägare. Jobbar främst med kundkontakt, ordermottagning och produktionsplanering

Mikael Johansson

070-5559109
mikael.johansson@mimoproduction.se
Styrelseordförande och ägare. Jobbar främst med förfrågningar, offerering, produktionsteknik, CAD/konstruktion, produktionsberedning, CAD/CAM

Jörgen Nyman

070-6812711
jorgen.nyman@mimoproduction.se
Kontaktperson Svarvavdelning

Erling Höglund

073-9880136                                              Kontaktperson FräsavdelningMikael Granqvist

076-1468287 mikael.granqvist@mimoproduction.se 
Kontaktperson Svetsavdelning
 Svetsanvarig, IWS, Kvalitetsansvarig 


Jeanette Johansson

0730-927888
jeanette@konjemi.se
Ekonomiansvarig på konsultbasis