Morgan Karlsson
070-5850323
morgan.karlsson@mimoproduction.se
VD och ägare. Jobbar främst med kundkontakt, ordermottagning och produktionsplanering

Mikael Johansson
070-5559109
mikael.johansson@mimoproduction.se
Styrelseordförande och ägare. Jobbar främst med förfrågningar, offerering, produktionsteknik, CAD/konstruktion, produktionsberedning, CAD/CAM

Jörgen Nyman
070-6812711
jorgen.nyman@mimoproduction.se
Kontaktperson Svarvavdelning

Jeanette Johansson
0730-927888
jeanette@konjemi.se
Ekonomiansvarig på konsultbasis